ภาษาไทย
ประธานเครือข่ายทนายความ

ประธานเครือข่ายทนายความ

เปิดหน้าต่อไป

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีมั้ย

วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ผู้ประนีประนอมคดี
การไกล่เกลี่ยคดี
ผลการไกล่เกลี่ย
ข้อดีของการไกล่เกลี่ย


การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
          การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ทางเลือกในการระงับข้อพิพาทชนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย เป็นการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเองโดยมีผู้ประนีประนอมเป็นคนกลางช่วยเหลือ เสนอแนะ และหาทางออกให้การยุติหรือระงับข้อพิพาทให้แก่คู่ความ

ผู้ประนีประนอมคดี
          เป็นบุคคลผู้ผ่านการอบรม ฝึกกปฏิบัติ และผ่านการทดสอบในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของศาลและวิธีการไกล่เกลี่ยคดี เพื่อให้ได้ผู้ประนีประนอมที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีประสบการณ์ พร้อมที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือเสนอแนะ และหาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาทในคดี

การไกล่เกลี่ยคดี
          1. เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องคดีแล้ว ศาลจะกำหนดนัดไกล่เกลี่ยในวันเดียวกับวันนัดพร้อม /ชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
          2. เมื่อจำเลยยื่นคำให้การ ศูนย์ไกล่เกลี่ยจะจัดทำสำนวนไกล่เกลี่ยและเสนอศาลเพื่อตั้งผู้ประนีประนอมทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

          3. คดีที่จำเลยไม่ยื่นคำให้การ แต่มาศาลในวันนัดศูนย์ไกล่เกลี่ยจะจัดทำสำนวนไกล่เกลี่ยและเสนอศาลเพื่อตั้งผู้ประนีประนอมทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ผลการไกล่เกลี่ย
          เมื่อคู่ความสามารถตกลงกันได้ โจทก์อาจขอถอนฟ้องหรือคู่ความอาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความและให้ศาลพิพากษาตามยอม หากคู่ความตกลงกันไม่ได้ศาลจะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

         

ข้อดีของการไกล่เกลี่ย
          สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พึงพอใจและรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน


การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้ AddThis:
- AddThis เป็นวิดเจ็ตโซเชียลที่รวบรวมและแบ่งปันพฤติกรรมของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม