ภาษาไทย
ประธานเครือข่ายทนายความ

ประธานเครือข่ายทนายความ

เปิดหน้าต่อไป

หมายโทรศัพท์ที่ติดต่อหน่วยงานราชการ

คอลเซ็นเตอร์ ศาลยุติธรรม 02 512 8498
คอลเซ็นเตอร์ ศาลยุติธรรม 02 512 8498

หมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

1. ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี www.kbbc.coj.go.th/ 065-514-7269, 065 514 7269, 065 514 7269

2. ศาลจังหวัดกระบี่ www.krbc.coj.go.th/ 075 622 945, 080 051 3885, 080 051 3885

3. ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ www.ktlc.coj.go.th/ 045-810725 ต่อ 208

4. ศาลจังหวัดกาญจนบุรี www.kcbc.coj.go.th/ 065 525 2773 kan.mediation

5. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ www.klsc.coj.go.th/ 043 815687 ต่อ 133

6. ศาลจังหวัดกำแพงเพชร www.kppc.coj.go.th/ 055 705 114, kppc1234, kppc1234

7. ศาลจังหวัดขอนแก่น www.kknc.coj.go.th/ 043 236 603-4, 086 647 8718, 086 647 8718

8. ศาลจังหวัดจันทบุรี www.ctbc.coj.go.th/ 039 323 168, 065 514 7709, 065 514 7709

9. ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา www.ccsc.coj.go.th/ 038 814 356, 038 511 039, 065 514 7712

10. ศาลจังหวัดชลบุรี www.cnbc.coj.go.th/ 038 274 075-6 med.cnbc med.cnbc

11. ศาลจังหวัดชัยนาท www.cntc.coj.go.th/ 056 411 211 ต่อ 146

12. ศาลจังหวัดชัยบาดาล www.cbdc.coj.go.th/ 065 729 2633 cbdc2021

13. ศาลจังหวัดชัยภูมิ www.cypc.coj.go.th/ 044 816 619

14. ศาลจังหวัดชุมพร www.cmpc.coj.go.th/ 077 529 941

15. ศาลจังหวัดชุมแพ www.cphc.coj.go.th/ 065 726 0924 kkcphc_1 kkcphc_1

16. ศาลจังหวัดตรัง www.trnc.coj.go.th/ 075 218 052, 065 524 1872, 065 524 187

17. ศาลจังหวัดตราด www.trtc.coj.go.th/ 039 525 047-8, 061 565 8951, 061 565 8951

18. ศาลจังหวัดตลิ่งชัน www.tlcmc.coj.go (ปิดให้บริการ แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว)

19. ศาลจังหวัดตะกั่วป่า www.tkpc.coj.go.th/ 076 421 659, 090 247 4062, 090 247 4062

20. ศาลจังหวัดตาก www.takc.coj.go.th/ 055 572 075 - 9

21. ศาลจังหวัดทองผาภูมิ www.tppc.coj.go.th/ 034 599 112 ต่อ 120

22. ศาลจังหวัดทุ่งสง www.tnsc.coj.go.th/ 075 411 774

23. ศาลจังหวัดธัญบุรี www.tybc.coj.go.th/ 025 775 489, 065 729 2794, 065 729 2794

24. ศาลจังหวัดนครนายก www.nknc.coj.go.th/ 037 313 641, 065 614 8420, 065 614 8420

25. ศาลจังหวัดนครปฐม www.nktc.coj.go.th/ 034 240 300 kaikia2021 kaikia2021

26. ศาลจังหวัดนครพนม www.nkpc.coj.go.th/ 042 511 200-214, 065 726 1979, 065 726 1979

27. ศาลจังหวัดนครราชสีมา www.nksc.coj.go.th/ 044 248 919, 065 517 8846, 085 547 7180

28. ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช www.nstc.coj.go.th/ 075 356 498, nstc80000, nstc80000

29. ศาลจังหวัดนครสวรรค์ www.nkwc.coj.go.th/ 056 370 528-30 065 982 2098 065 982 2098

30. ศาลจังหวัดนนทบุรี www.ntbc.coj.go.th/ 02 588 4365, 065 729 2830, 065 729 2830

31. ศาลจังหวัดนราธิวาส www.nrtc.coj.go.th/ 073 532 038 pppsssddd pppsssddd

32. ศาลจังหวัดนางรอง www.nrgc.coj.go.th/ 083 715 0693, 083 715 0693, 083 715 0693

33. ศาลจังหวัดนาทวี www.ntvc.coj.go.th/ 074-290 526-7, 099 359 9248, 099 359 924

34. ศาลจังหวัดน่าน www.nanc.coj.go.th/ 054 718 792, 083 715 1302, 083 715 1302

35. ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) www.nanc.coj.go.th 054 791 629 065 727 7341

36. ศาลจังหวัดบัวใหญ่ www.byic.coj.go.th/ 044 461 631, 065 517 4047, 065 517 4047

37. ศาลจังหวัดบึงกาฬ www.bngc.coj.go.th/ 065 726 3423, 065 726 3423, 065 726 3423

38. ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ www.brrc.coj.go.th/ 044 613 977, 065 517 2488, Media_brrc31

39. ศาลจังหวัดปทุมธานี www.pttc.coj.go.th/ 02 593 3666, 02 581 6303 ต่อ 102

40. ศาลจังหวัดประจวบฯ www.pkkc.coj.go.th/ 065 526 0328

41. ศาลจังหวัดปราจีนบุรี www.prbc.coj.go.th/ 065 514 8450, 065 514 8450

42. ศาลจังหวัดปัตตานี www.ptnc.coj.go.th/ 073 450 399 073 450 389, 073 450 389

43. ศาลจังหวัดปากพนัง www.ppnc.coj.go.th/ 075 517188 ต่อ 103, 080 051 8138

44. ศาลจังหวัดฝาง www.fngc.coj.go.th/ 053 451 151 kaikiafang

45. ศาลจังหวัดอยุธยา www.atyc.coj.go.th/ 065 729 2847, 065 729 2847

46. ศาลจังหวัดพระโขนง www.pkmc.coj.go.th/ (ปิด แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว)

47. ศาลจังหวัดพล www.phnc.coj.go.th/ 043 414 990, 065 726 5502, 065 726 5502

48. ศาลจังหวัดพะเยา www.pyoc.coj.go.th/ 054 431 011, 065 724 4631

49. ศาลจังหวัดพังงา www.pngc.coj.go.th/ 076 410 685

50. ศาลจังหวัดพัทยา www.ptyc.coj.go.th/

51. ศาลจังหวัดพัทลุง www.ptlc.coj.go.th/ 065 524 2098, 065 524 2098, 065 524 2098

52. ศาลจังหวัดพิจิตร www.phcc.coj.go.th/ 065 982 2102, Phcc19, Phcc19

53. ศาลจังหวัดพิมาย www.phmc.coj.go.th/ 044 481 334 ต่อ 131, 065 517 5886

54. ศาลจังหวัดพิษณุโลก www.pslc.coj.go.th/ 055 909 777 ต่อ 307, 065 982 2104 pslc9777

55. ศาลจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย) www.pslc.coj.go.th 055 363 230

56. ศาลจังหวัดภูเก็ต www.phkc.coj.go.th/

57. ศาลจังหวัดภูเขียว www.pkwc.coj.go.th/ 065 517 5004, 061 058 9377, 061 058 9377

58. ศาลจังหวัดมหาสารคาม www.mhkc.coj.go.th/ 043 029 800-1

59. ศาลจังหวัดมหาสารคาม (สาขาพยัคฆภูมิพิสัย) www.mhkc.coj.go.th 043 790 755-58

60. ศาลจังหวัดมีนบุรี www.mnbc.coj.go.th (ปิดให้บริการ แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว)

61. ศาลจังหวัดมุกดาหาร www.mdhc.coj.go.th/ 065 728 4214, 065 728 4214

62. ศาลจังหวัดยะลา www.ylac.coj.go.th/ 073 216 630, 080 047 8437, 080 047 8437

63. ศาลจังหวัดยโสธร www.ystc.coj.go.th/ 045 712 560 ต่อ 147-148 oja.ystc

64. ศาลจังหวัดระนอง www.rnnc.coj.go.th/ 077 826 256, 065 527 7683, 065 527 7683

65. ศาลจังหวัดระยอง www.rayc.coj.go.th/ 038 015 741

66. ศาลจังหวัดรัตนบุรี www.rtbc.coj.go.th/

67. ศาลจังหวัดราชบุรี www.rcbc.coj.go.th/ 032 231 5719-25 jerdkrub

68. ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด www.riec.coj.go.th/ 043 511 406

69. ศาลจังหวัดลพบุรี www.lbrc.coj.go.th/ 097 919 5440, 097 919 5440, 097 919 5440

70. ศาลจังหวัดลำปาง www.lpgc.coj.go.th/ 054 265 126-8 ต่อ 181

71. ศาลจังหวัดลำพูน www.lpnc.coj.go.th/ 053 093 510 kaikrylpnc

72. ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี www.wcbc.coj.go.th/ 056 029 770-5

73. ศาลจังหวัดศรีสะเกษ www.sskc.coj.go.th/ 045 616 137 @901lboum

74. ศาลจังหวัดสกลนคร www.sknc.coj.go.th/ 042 711 737, 098 535 7274

75. ศาลจังหวัดสงขลา www.sklc.coj.go.th/ 074 315 503, 065 946 0056, 065 946 0056

76. ศาลจังหวัดสตูล www.stnc.coj.go.th/ 065 951 3900, 065 951 3900, 065 951 3900

77. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ www.smpc.coj.go.th/ 065 732 1064, smpc001

78. ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม www.smkc.coj.go.th/ 034 714 737, 065 526 9736

79. ศาลจังหวัดสมุทรสาคร www.smsc.coj.go.th/ 034 413 935-8 ต่อ 309, rainny2536

80. ศาลจังหวัดสระบุรี www.srbc.coj.go.th/ 061 249 1751, 061 249 1751, 061 249 1751

81. ศาลจังหวัดสระแก้ว www.sakc.coj.go.th/ 037 425 391, media.sakc

82. ศาลจังหวัดสวรรคโลก www.swlc.coj.go.th/ 055 641 727, 065 982 2130, 096 374 5462

83. ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน www.swdc.coj.go.th/

84. ศาลจังหวัดสิงห์บุรี www.snbc.coj.go.th/ 036 507 240, 065 732 1065, 065 732 1065

85. ศาลจังหวัดสีคิ้ว www.skuc.coj.go.th/ 065 519 4212, skuc.tmc

86. ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) www.skupcc.coj.go.th/ 044 315 110, 081 110 3501

87. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี www.spbc.coj.go.th/ 065 527 0954, 065 527 0954, 065 527 0954

88. ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี www.srtc.coj.go.th/ 077 281 190

89. ศาลจังหวัดสุรินทร์ www.srnc.coj.go.th/ 044 511 708, 064 585 9928, 064 585 9928

90. ศาลจังหวัดสุโขทัย www.sktc.coj.go.th/ 055 651 725-29 ต่อ 6, 065 982 2136

91. ศาลจังหวัดหนองคาย www.nnkc.coj.go.th/ 042089737-41 0657281730 0657281730

92. ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู www.nblc.coj.go.th/ 042 315 844 ต่อ 6, 065 728 7278

93. ศาลจังหวัดหลังสวน www.lnsc.coj.go.th/ 077 541 068, 077 541 108, 065 725 3023

94. ศาลจังหวัดหล่มสัก www.lskc.coj.go.th/ 056 701 505, 065 982 2140

95. ศาลจังหวัดหัวหิน www.hhc.coj.go.th/ 032 652 625-30, 065 527 9549, 065 527 9549

96. ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ www.uncc.coj.go.th/ 065 518 5769

97. ศาลจังหวัดอุดรธานี www.udtc.coj.go.th/ 065 729 4903, kai7627

98. ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ www.utdc.coj.go.th/ 055 049 820

99. ศาลจังหวัดอุทัยธานี www.uttc.coj.go.th/ 056 511 089

100. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี www.ubtc.coj.go.th/ 045 255 224 ต่อ 308 062 601 3195

101. ศาลจังหวัดอ่างทอง 101. www.antc.coj.go.th/ 035 610 107, 065 732 1075, 097 008 1320, 097 008 1320

102. ศาลจังหวัดฮอด 102. www.hodc.coj.go.th/ 065 727 7463, 064 585 9932, 064 585 9932

103. ศาลจังหวัดเกาะสมุย 103. www.smc.coj.go.th/ 077 913 700, supergirl55

104. ศาลจังหวัดเชียงคำ 104. www.chkc.coj.go.th 065 724 4098, mcchkc

105. ศาลจังหวัดเชียงราย 105. www.cric.coj.go.th/ 053 719 461, 093 134 3886, 093 134 3886

106. ศาลจังหวัดเชียงราย (สาขาเวียงป่าเป้า) 106. www.cric.coj.go.th wppmc

107. ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 107. www.cmic.coj.go.th/ 053 112 500, 065 724 4593, 065 724 4593

108. ศาลจังหวัดเดชอุดม 108. www.dudc.coj.go.th/ 083 715 1284 @947kxukj

109. ศาลจังหวัดเทิง www.tngc.coj.go.th/ 053 795 795 080 043 3841 080 043 3841

110. ศาลจังหวัดเบตง www.btnc.coj.go.th/ 073 231 322 080 043 5916 080 043 5916

111. ศาลจังหวัดเพชรบุรี 111. www.pcrc.coj.go.th/ 065 526 3473 kkphetch63

112. ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ 112. www.pcbc.coj.go.th/ 056 029 788-9 pcbc67000

113. ศาลจังหวัดเลย www.leic.coj.go.th/ 042 815 112

114. ศาลจังหวัดเวียงสระ 114. www.wsc.coj.go.th/ 077 366 777, 065 527 7748, 065 527 7748

115. ศาลจังหวัดแพร่ 115. www.prec.coj.go.th/ 054 522 570, 096 243 4467, 096 243 4467

116. ศาลจังหวัดแม่สอด 116. www.mesc.coj.go.th/ 055 531 232

117. ศาลจังหวัดแม่สะเรียง 117. www.msrc.coj.go.th/ 053 681 927

118. ศาลจังหวัดแม่ฮองสอน (ปาย) 118. www.mhspc.coj.go.th 053 064 428, 065 727 7405, 063 668 0350

119. ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน 119. www.mhsc.coj.go.th/ 053 611 338 ต่อ 801, 802, 063 668 0350

120. ศาลจังหวัดไชยา 120. www.cyac.coj.go.th/ 077 435 579

121. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ www.krbjc.coj.go.th/ 075 663 145, @377xszhv

122. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี www.kcbjc.coj.go.th/ 080 056 3894,kan-mediation

123. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) www.tppc.coj.go.th/

124. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ www.klsjc.coj.go.th/ 043 816 615, 084 136 7437

125. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร www.kppjc.coj.go.th/

126. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น www.kknjc.coj.go.th/ 043 243 653, 097 186 1764

127. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี www.ctbjc.coj.go.th/

128. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา www.ccsjc.coj.go.th/ 038 981 776

129. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี www.cnbjc.coj.go.th/ 038 397 872 cnbjc

130. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาทwww.cntjc.coj.go.th/ 056 405 790

131. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ www.cypjc.coj.go.th/ 044 812 412

132. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร www.cmpjc.coj.go.th/ 077 507 967

133. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 133. www.trnjc.coj.go.th/

134. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด www.trtjc.coj.go.th 038 525 751 tratjc2020

135. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก 135. www.takjc.coj.go.th/ 055 515 207

136. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก(แม่สอด) www.mesc.coj.go.th/

137. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก www.nknjc.coj.go.th/

138. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม www.nktjc.coj.go.th/ 034 200 631

139. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม www.nkpjc.coj.go.th/

140. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา www.nksjc.coj.go.th/ 044 952 2023

141. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช www.nstjc.coj.go.th/ 075 399 559

142. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ www.nkwjc.coj.go.th/

143. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี www.ntbjc.coj.go.th/

144. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส www.nrtjc.coj.go.th/

145. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน 145. www.nanjc.coj.go.th/ 054 772 231, @331ornax

146. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ www.bngjc.coj.go.th/ 042 492 102-3

147. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ www.brrjc.coj.go.th/ 044 602 467

148. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี www.pttjc.coj.go.th/ 02 577 6152-7 ต่อ 204

149. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบฯ www.pkkjc.coj.go.th/ 032 600 807-11 ต่อ 203

150. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี www.prbjc.coj.go.th/ 037 211 241

151. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี www.ptnjc.coj.go.th/ 073 337 933

152. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอยุธยา 152. www.atyjc.coj.go.th/ 035 346 800, k_080050

153. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา www.pyojc.coj.go.th/ 054 449 670

154. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา www.pngjc.coj.go.th/ 076 460 507

155. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) www.tkpc.coj.go.th/

156. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง www.ptljc.coj.go.th/ 074 612 965

157. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร www.phcjc.coj.go.th/ 056 611 193 @phonphi6144

158. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก www.psljc.coj.go.th/

159. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต www.phkjc.coj.go.th/ 076 620 571

160. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม www.mhkjc.coj.go.th 080 042 8414

161. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร www.mdhjc.coj.go.th/ 042 620 833 boom.....tonkao

162. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา www.ylajc.coj.go.th/ 073 203 516

163. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา(เบตง) www.btnc.coj.go.th/

164. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร www.ystjc.coj.go.th/ 045 711 476

165. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง www.rnnjc.coj.go.th/

166. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง www.rayjc.coj.go.th/ 038 612 970, 080 053 7871

167. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี www.rcbjc.coj.go.th/ 032 736 127

168. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด www.riejc.coj.go.th/

169. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี www.lbrjc.coj.go.th/

170. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง www.lpgjc.coj.go.th/ 054 382 788-9, lpgjcme

171. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน www.lpnjc.coj.go.th/ 053 562 758

172. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ www.sskjc.coj.go.th/

173. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร www.sknjc.coj.go.th/ 042 718 975

174. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา www.skljc.coj.go.th/ 074 315 547-8

175. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล www.stnjc.coj.go.th/ 074 724 305

176. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ www.smpjc.coj.go.th/ 02 707 6895

177. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม www.smkjc.coj.go.th/ 034 716 318

178. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร www.smsjc.coj.go.th/ 034 411 227

179. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี www.srbjc.coj.go.th/

180. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว www.sakjc.coj.go.th/ 037 247 192, omza36200

181. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี www.snbjc.coj.go.th/ 036 524 238, 097 919 5458

182. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี www.spbjc.coj.go.th/ 035 525 621-2 ต่อ 227

183. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี www.srtjc.coj.go.th/

184. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) www.smc.coj.go.th/

185. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ www.srnjc.coj.go.th/ 044 511 755

186. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย www.sktjc.coj.go.th/ 055 610 597

187. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย www.nnkjc.coj.go.th/

188. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู www.nbljc.coj.go.th/ 042 313 083

189. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ www.uncjc.coj.go.th/ 045 523 108

190. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี www.udtjc.coj.go.th/ 042 342 368

191. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ www.utdjc.coj.go.th/ 055 411 627

192. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี www.uttjc.coj.go.th/ 056 571 778, 080 560 62

193. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี www.ubtjc.coj.go.th/ 045 245 041, ubtjc.215

194. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง www.antjc.coj.go.th/ 035 672 994 ต่อ

195. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย www.crijc.coj.go.th/ 053 750 853 fern93

196. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ www.cmijc.coj.go.th/ 053 921 920

197. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (ฝาง) 197. www.fngc.coj.go.th/

198. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี www.pcrjc.coj.go.th/ 080 056 4839, kuvenkaikeaphet

199. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ www.pcbjc.coj.go.th/

200. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย www.leijc.coj.go.th/ 042 814 720 088 315 9579

201. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ www.prejc.coj.go.th/ 054 533 487 ต่อ 130, 080 043 9707

202. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน www.mhsjc.coj.go.th/, 053 613 865 neramit

203. ศาลแขวงกระบี่ 075 663 820

204. ศาลแขวงขอนแก่น 204. www.kknmc.coj.go.th/ 043 247 191 ต่อ 116,117, kaikieaonlinekk

205. ศาลแขวงชลบุรี www.cnbmc.coj.go.th/ 065 514 7054, 080 254 7242, 080 254 7242

206. ศาลแขวงดอนเมือง www.dmmc.coj.go.th/ 02 142 4802-17

207. ศาลแขวงดุสิต www.dsmc.coj.go.th/ 02 241 2654, 02 241 2659 ต่อ 301-2, dusit1637

208. ศาลแขวงตรัง 075 290 515

209. ศาลแขวงทุ่งสง www.tnsmc.coj.go.th/ 075 773 358 , 065 525 1379, 065 525 1379

210. ศาลแขวงธนบุรี www.tbmc.coj.go.th/ 02 416 0364

211. ศาลแขวงนครปฐม www.nktmc.coj.go.th/ 034 250 898-900, 065 523 0788

212. ศาลแขวงนครราชสีมา 212. www.nksmc.coj.go.th/ 044 258 560 ต่อ306, 065 516 9858

213. ศาลแขวงนครศรีธรรมราช www.nstmc.coj.go.th/ 065 525 5107, 084 187 4148, 084 187 4148

214. ศาลแขวงนครสวรรค์ www.nkwmc.coj.go.th/ 056 881 666, 065 982 2085, 065 982 2085

215. ศาลแขวงนครไทย www.ntmc.coj.go.th/ 055 363230 ต่อ 211

216. ศาลแขวงนนทบุรี www.ntbmc.coj.go.th/ 02 580 2266, 065 728 3412, mediatio

217. ศาลแขวงบางบอน www.bbmc.coj.go.th 065 7283 503, bangbon1

218. ศาลแขวงปทุมวัน www.ptwmc.coj.go.th/

219. ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย www.pypmc.coj.go.th/ 043 790 755-58, 065 725 1762, 065 725 1762

220. ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา www.atymc.coj.go.th/ 035 801 282, 065 728 394, 065 728 394

221. ศาลแขวงพระนครเหนือ 221. www.bknmc.coj.go.th/ 02 142 6071, 021 426 077 , 065 728 981

222. ศาลแขวงพระนครใต้ www.bksmc.coj.go.th/ 098 407 2816

223. ศาลแขวงพัทยา www.ptymc.coj.go.th/ 065 514 7063, 065 514 7063

224. ศาลแขวงพิษณุโลก 224. www.pslmc.coj.go.th/

225. ศาลแขวงภูเก็ต www.phkmc.coj.go.th 076 217 323 pkc2912

226. ศาลแขวงระยอง www.raymc.coj.go.th 038 021 119, 065 514 7263, raymc1122

227. ศาลแขวงราชบุรี www.rcbmc.coj.go.th/ 065 523 8829 mediation.rcbmc20

228. ศาลแขวงลพบุรี www.lbrmc.coj.go.th/ 036 418 290 ต่อ 312, 086 378 1475

229. ศาลแขวงลำปาง www.lpgmc.coj.go.th/ 054 224 900

230. ศาลแขวงสงขลา www.sklmc.coj.go.th/ 065 524 1870, 065 524 1870, 065 524 1870

231. ศาลแขวงสมุทรปราการ www.smpmc.coj.go.th/ 02 707 7802, 065 729 1138

232. ศาลแขวงสระบุรี www.srbmc.coj.go.th/ 036 376 360, 065 729 2400, 063 017 1797

233. ศาลแขวงสุพรรณบุรี www.spbmc.coj.go.th/ 065 525 0229, 084 017 3978, 084 017 3978

234. ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี www.srtmc.coj.go.th/ 065 526 2920, srtmc2564

235. ศาลแขวงสุรินทร์ www.srnmc.coj.go.th/ 044 511 696

236. ศาลแขวงอุดรธานี www.udtmc.coj.go.th/ 042 249 740

237. ศาลแขวงอุบลราชธานี www.ubtmc.coj.go.th/ 083 715 0041

238. ศาลแขวงเชียงดาว 0657291653 065 729 1653 065 729 1653

239. ศาลแขวงเชียงราย www.crmc.coj.go.th 053 719 760, 065 729 1662

240. ศาลแขวงเชียงใหม่ www.cmimc.coj.go.th/ 053 521 918, 061 097 7725, 061 097 7725

241. ศาลแขวงเวียงป่าเป้า www.wppmc.coj.go.th/ 053 781 560 wppmc


คอลเซ็นเตอร์ราชทัณฑ์ 02 967 2222
คอลเซ็นเตอร์ราชทัณฑ์ 02 967 2222

เบอร์ติดต่อเรือนจำราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

เรือนจำ/ทัณฑสถาน โทรศัพท์

กรมราชทัณฑ์ 02 967 2222

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 02 591 7060 ,02 588 2091

เรือนจำพิเศษธนบุรี 02 453 0859,02 453 0738

เรือนจำพิเศษพัทยา 038 170 671-3

เรือนจำพิเศษมีนบุรี 02 540 7315-6

เรือนจำกลางขอนแก่น 043 241 235,043 236 169

เรือนจำกลางเขาบิน 032 735 471-3

เรือนจำกลางคลองเปรม 02 589 5245,02 589 8052-3

เรือนจำกลางคลองไผ่ 044 323 391

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 038 511 013

เรือนจำกลางชลบุรี 038 282 692,038 272 827

เรือนจำกลางเชียงราย 053170 551-2,053 170 556

เรือนจำกลางเชียงใหม่ 053 122 401-2,053 122 404

เรือนจำกลางตาก 055 893 098

เรือนจำกลางนครปฐม 034 262 076,034 261 368,034 261 251

เรือนจำกลางนครพนม 042 543 234-6

เรือนจำกลางนครราชสีมา 044 242 029,044 264 938

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 075 378 913,075 378 909

เรือนจำกลางนครสวรรค์ 056 221 110,

เรือนจำกลางบางขวาง 02 525 0486-8

เรือนจำกลางปัตตานี 073 414 254-5

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 035 709 122

เรือนจำกลางพัทลุง 074 613 021

เรือนจำกลางพิษณุโลก 055 311 383

เรือนจำกลางเพชรบุรี 032 425 014

เรือนจำกลางยะลา 073 212 622

เรือนจำกลางระยอง 038 637 759-60

เรือนจำกลางราชบุรี 032 735 462-3

เรือนจำกลางลพบุรี 036 411 068,

เรือนลำกลางลำปาง 054 217 048

เรือนจำกลางสงขลา 074 336 063,074 336 058

เรือนจำกลางสมุทรปราการ 02 313 7145 6

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม 034 711 189

เรือนจำกลางสุราษร์ธานี 077 272 154

เรือนจำกลางสุรินทร์ 044 511 181

เรือนจำกลางอุดรธานี 042 221 072

เรือนจำกลางอุบลราชธานี 045 250 889

เรือนจำจังหวัดกระบี่ 075 611 378

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 034 511 163

เรือนจำกาฬสินธุ์ 043 873 340-2

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 039 327 099

เรือนจำจังหวัดชัยนาท 056 411 711

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 044 811 618

เรือนจำจังหวัดชุมพร 077 643 299, 077 643 300

เรือนจำจังหวัดตรัง 075 582 334,075 582 334

เรือนจำจังหวัดตราด 039 520 226

เรือนจำจังหวัดนครนายก 037 111 280

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 02 526 6480

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส 073 511 131

เรือนจำจังหวัดน่าน 054 710 275

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ 042 023 314

เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 044 611 242

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 02 593 1981

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032 611 159

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 037 212 135

เรือนจำจังหวัดพะเยา 054 887 242

เรือนจำจังหวัดพังงา 076 412 051,076 411 940

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035 709 113

เรือนจำจังหวัดพิจิตร 056 611 035

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 055 311 382

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 056 711 460

เรือนจำจังหวัดแพร่ 054 511 057

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 076 212 104

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 043 711 204, 043 712 408

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 042 660 544

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053 612 058

เรือนจำจังหวัดยโสธร 045 711 506

เรือนจำจังหวัดระนอง 077 811 090, 077 824 781

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด 043 513 542, 043 519 567

เรือนจำจังหวัดลำพูน 053 511 055

เรือนจำจังหวัดเลย 042 811 491

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 045 611 585, 045 612 700

เรือนจำจังหวัดสกลนคร 042 711 708, 042 730 638

เรือนจำจังหวัดสงขลา 074 336 066

เรือนจำจังหวัดสตูล 074 711 065,074 711 950

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 034 411 021,

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 037 243 044, 037 243 051, 037 243 091

เรือนจำจังหวัดสระบุรี 036 211 054

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 036 813 497-8

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 055 612 459

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 035 511 013,035 522 509

เรือนจำจังหวัดหนองคาย 042 411 503

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 042 314 215,042 314 218

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 035 616 205,035 625 126

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 055 411 235,055 411 013

เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 056 511 588

เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ 045 511 596

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 037 281 176

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 045 810 656

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย 077 419-149

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 036 456 704

เรือนจำอำเภอไชยา 077 431 113

เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 076 421 100

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ 034 599 317

เรือนจำอำเภอทุ่งสง 075 773 136

เรือนจำอำเภอเทิง 053 795 654

เรือนจำอำเภอธัญบุรี 02 577 1250

เรือนจำอำเภอนางรอง 044 666 412

เรือนจำอำเภอนาทวี 074 318 112

เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 044 461 303, 044 462 347

เรือนจำอำเภอเบตง 073 231 313

เรือนจำอำเภอปากพนัง 075 517 288

เรือนจำอำเภอฝาง 053 451 260,053 453 509

เรือนจำอำเภอพล 043 415 760

เรือนจำอำเภอภูเขียว 044 861 337

เรือนจำอำเภอแม่สอด 055 531 226

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง 053 681 072

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี 044 599 654-5

อำเภอสวรรคโลก 055 641 674

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 042 704 897

เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 044 416 943

เรือนจำอำเภอหล่มสัก 056 702 764

เรือนจำอำเภอหลังสวน 077 541 066

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 044 323 324-5

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 02 591 0555

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 043 237 731

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 02 577 1284,02 577 2393

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 035 241 658

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 054 829 746

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 074 337 514-5

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง 02 577 1805,02 577 1989

ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 039 495 231

ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง 074 605 481,074 605 482

ทัณฑสถานเปิดเนินสูง 037 308 012

ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น 056 287 103

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง 038 681 611,038 694 167

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 02 953 3999

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 02 904 7512,02 904 7514,02 904 1581

ทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา 075 764 198-99

ทัณฑสถานหญิงกลาง 02 589 5242-3,02 588 4832,02 591 1236

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 038 282 002

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 053 122 341, 053 122 339

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 02 895 3272,02 453 0319

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 044 323 396, 044 323 402-3

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 055 312 807-8

ทัณฑสถานหญิงสงขลา 074 336 065

สถานกักขังกลางจังหวัดตราด 039 511 055

สถานกักขังกลางนครศรีธรรมราช 075 763 300

สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี02 577 1794

สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด 043 624 064

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง 054 241 351

01.สถานีตำรวจภูธรภาคตะวันตก

1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก
3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
5. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี


1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

สภ.เมืองกาญจนบุรี

ที่อยู่ 13 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์ 034621040

เบอร์โทรสาร 034511560


สภ.ด่านมะขามเตี้ย

ที่อยู่ 357 ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260

เบอร์โทรศัพท์ 034622098

เบอร์โทรสาร 034622098


สภ.ด่านแม่แฉลบ

ที่อยู่ 59 ม.3 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ 

จ.กาญจนบุรี 71250

เบอร์โทรศัพท์ 034597067

เบอร์โทรสาร 03459706


สภ.ทองผาภูมิ

ที่อยู่ 15 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

เบอร์โทรศัพท์ 034599113

เบอร์โทรสาร 03459912


สภ.ท่าม่วง

ที่อยู่ 2 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

เบอร์โทรศัพท์ 034611020

เบอร์โทรสาร 03461188


สภ.ท่ามะกา

ที่อยู่ 1 ม.2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

เบอร์โทรศัพท์ 034640579

เบอร์โทรสาร 03464057


สภ.ท่าเรือ

ที่อยู่ 130 ม.3 ถ.แสงชูโตสายใหม่ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

เบอร์โทรศัพท์ 034561504

เบอร์โทรสาร 03456266


สภ.ไทรโยค 

ที่อยู่ 328 ม.1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

เบอร์โทรศัพท์ 034591030

เบอร์โทรสาร 03459103


สภ.ปิล๊อก

ที่อยู่ 72 ม.1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

เบอร์โทรศัพท์ 034546794

เบอร์โทรสาร 03454679


สภ.พนมทวน

ที่อยู่ 32 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

เบอร์โทรศัพท์ 034579303

เบอร์โทรสาร 03457930


สภ.ลาดหญ้า

ที่อยู่ 300 ม.2 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190

เบอร์โทรศัพท์ 034589244

เบอร์โทรสาร 03458927


สภ.ลูกแก

ที่อยู่ ถ.แสงชูโต ม.6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี 71120

เบอร์โทรศัพท์ 034566068

เบอร์โทรสาร 03456649


สภ.เลาขวัญ

ที่อยู่ 40 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210

เบอร์โทรศัพท์ 034576119

เบอร์โทรสาร 03457611


สภ.ศรีสวัสดิ์

ที่อยู่ 191 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250

เบอร์โทรศัพท์ 034574220

เบอร์โทรสาร 03457422


สภ.สังขละบุรี

ที่อยู่ 184/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

เบอร์โทรศัพท์ 034595300

เบอร์โทรสาร 03459530


สภ.สำรอง

ที่อยู่ 119 ม.1 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

เบอร์โทรศัพท์ 034658435

เบอร์โทรสาร 03465828


สภ.หนองขาว

ที่อยู่ 118/3 ม.4 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

เบอร์โทรศัพท์ 034586113

เบอร์โทรสาร 04358616


สภ.หนองปรือ

ที่อยู่ 508 ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ 

จ.กาญจนบุรี 71220

เบอร์โทรศัพท์ 034674265

เบอร์โทรสาร 03467426


สภ.หนองรี

ที่อยู่ 204/4 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

เบอร์โทรศัพท์ 034646258

เบอร์โทรสาร 03464634


สภ.ห้วยกระเจา

ที่อยู่ 400 ม.6 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา 

จ.กาญจนบุรี 71170

เบอร์โทรศัพท์ 034650042

เบอร์โทรสาร 03465005 


2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก
สภ.เมืองตาก

ที่อยู่ 7 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง 

จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์ 055511355

เบอร์โทรสาร 055513873


สภ.ท่าสองยาง

ที่อยู่ 220 ม.1 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

เบอร์โทรศัพท์ 055589013

เบอร์โทรสาร 055589123


สภ.บ้านตาก

ที่อยู่ 261 ม.13 ต.ตากออก อ.เมือง จ.ตาก 63120

เบอร์โทรศัพท์ 055591009

เบอร์โทรสาร 055591010


สภ.พบพระ

ที่อยู่ 286 ม.3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

เบอร์โทรศัพท์ 055569108

เบอร์โทรสาร 055569108


สภ.พะวอ

ที่อยู่ 146 ม.6 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

เบอร์โทรศัพท์ 055595224

เบอร์โทรสาร 055595224


สภ.แม่ท้อ

ที่อยู่ 130 ม.11 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์ 055894573

เบอร์โทรสาร 055894573


สภ.แม่เมย

ที่อยู่ 145 ม.1 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

เบอร์โทรศัพท์ 055577406

เบอร์โทรสาร 055577406


สภ.แม่ระมาด

ที่อยู่ 109 ม.5 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

เบอร์โทรศัพท์ 055581253

เบอร์โทรสาร 055581176


สภ.แม่สลิด

ที่อยู่ 141 ม.8 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120

เบอร์โทรศัพท์ 055587181

เบอร์โทรสาร 055587181


สภ.แม่สอด

ที่อยู่ 416 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

เบอร์โทรศัพท์ 055531130

เบอร์โทรสาร 055531130


สภ.ยกกระบัตร

ที่อยู่ 9 ม.5 ต.แม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก 63130

เบอร์โทรศัพท์ 055597204

เบอร์โทรสาร 055597204


สภ.วังเจ้า

ที่อยู่ 223 ม.2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์ 055593041

เบอร์โทรสาร 055593041


สภ.วังประจบ

ที่อยู่ 190 ม.1 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์ 055891588

เบอร์โทรสาร 055891588


สภ.สามเงา 

ที่อยู่ ถ.สุขาภิบาล 1 ม.5 ต.สามเงา อ.สามเงา 

จ.ตาก 63130

เบอร์โทรศัพท์ 055599003

เบอร์โทรสาร 055549517


สภ.หนองบัวเหนือ

ที่อยู่ 27 ม.5 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์ 055505555

เบอร์โทรสาร 055505555


สภ.อุ้มผาง

ที่อยู่ 304 ม.1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170

เบอร์โทรศัพท์ 055561112

เบอร์โทรสาร 055561112


3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ 15 ถ.ก้องเกียรติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

เบอร์โทรศัพท์ 032602451

เบอร์โทรสาร032602451


ส.รฟ.หัวหิน

ที่อยู่ 36 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เบอร์โทรศัพท์ 032512956

เบอร์โทรสาร 032512956


สภ.กุยบุรี

ที่อยู่ 770 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี 

อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

เบอร์โทรศัพท์ 032681698

เบอร์โทรสาร 032682146


สภ.คลองวาฬ

ที่อยู่ 510 ถ.คลองวาฬ-สถานีรถไฟหนองหิน 

ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

เบอร์โทรศัพท์ 032661470

เบอร์โทรสาร 032661470


สภ.ทับสะแก

ที่อยู่ 280 ม.4 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

เบอร์โทรศัพท์ 032671055

เบอร์โทรสาร 032671997


สภ.ธงชัย

ที่อยู่ 233 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190

เบอร์โทรศัพท์ 032695024

เบอร์โทรสาร 032695024


สภ.บางสะพาน

ที่อยู่ 194 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

เบอร์โทรศัพท์ 032697007

เบอร์โทรสาร 032697422


สภ.บางสะพานน้อย

ที่อยู่ 150 ม.4 ต.บางสะพาน 

อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

เบอร์โทรศัพท์ 032699166

เบอร์โทรสาร 032699288


สภ.บ้านยางชุม

ที่อยู่ 74 ม.6 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

เบอร์โทรศัพท์ 032823541

เบอร์โทรสาร 032823541


สภ.บ้านหนองพลับ

ที่อยู่ 317 ม.2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เบอร์โทรศัพท์ 032571050

เบอร์โทรสาร 032528041


สภ.ปราณบุรี

ที่อยู่ 2 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย 

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

เบอร์โทรศัพท์ 032622043

เบอร์โทรสาร 032631271


สภ.ปากน้ำปราณ

ที่อยู่ 68 ม.2 ถ.ผาสุกวนิช ต.ปากน้ำปราณ 

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

เบอร์โทรศัพท์ 032621046

เบอร์โทรสาร 032621046


สภ.สามกระทาย

ที่อยู่ 273 ม.6 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

เบอร์โทรศัพท์ 032688191

เบอร์โทรสาร 032820693


สภ.สามร้อยยอด

ที่อยู่ 200 ม.8 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด 

จ.ประจวบคีรีขันธ

02.สถานีตำรวจภูธรภาคเหนือ

1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

4. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

5. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

6. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

7. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

8. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน

9. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์


1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สภ.เมืองเชียงราย

ที่อยู่ 459 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทรศัพท์ 053744571

เบอร์โทรสาร 053744572


สภ.เกาะช้าง

ที่อยู่ 250 ม.2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

เบอร์โทรศัพท์ 053675694

เบอร์โทรสาร 053675685


สภ.ขุนตาล

ที่อยู่ 187 ม.14 ถ.เชียงของ-เทิง ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล

 จ.เชียงราย 57340

เบอร์โทรศัพท์ 053780016

เบอร์โทรสาร 053780015


สภ.เชียงของ

ที่อยู่ 299 ม.12 ถ.สายกลาง ต.เวียง อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย 57140

เบอร์โทรศัพท์ 053791426

เบอร์โทรสาร 053791426


สภ.เชียงแสน

ที่อยู่ 2 ม.2 ถ.ริมโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

เบอร์โทรศัพท์ 053777111

เบอร์โทรสาร 053777111


สภ.ดอยหลวง

ที่อยู่ 177 ม.8 ตปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110

เบอร์โทรศัพท์ 053790090

เบอร์โทรสาร 053790090


สภ.เทิง

ที่อยู่ 148 ม.20 ถ.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

เบอร์โทรศัพท์ 053795405

เบอร์โทรสาร 053795405


สภ.บ้านแซว

ที่อยู่ 150 ม.5 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

เบอร์โทรศัพท์ 053182300

เบอร์โทรสาร 053182275


สภ.บ้านดู่

ที่อยู่ 550 หมู่ 2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ 053767688

เบอร์โทรสาร 053767688


สภ.บุญเรือง

ที่อยู่ 227 ม.2 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

เบอร์โทรศัพท์ 053783445

เบอร์โทรสาร 053783445


สภ.ป่าแดด

ที่อยู่ 77 ม.11 ถ.พาน-ป่าแดด ต.ป่าแดด 

อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

เบอร์โทรศัพท์ 053761012

เบอร์โทรสาร 053761013


สภ.พญาเม็งราย

ที่อยู่ 154 ม.10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย 57290

เบอร์โทรศัพท์ 053799113

เบอร์โทรสาร 053799112


สภ.พาน

ที่อยู่ 1573 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน 57120

เบอร์โทรศัพท์ 053721515

เบอร์โทรสาร 053721515


สภ.แม่จัน

ที่อยู่ 2 ม.2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

เบอร์โทรศัพท์ 053771444

เบอร์โทรสาร 053771444


สภ.แม่เจดีย์

ที่อยู่ 109 ม.1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

เบอร์โทรศัพท์ 053789508

เบอร์โทรสาร 053789508


สภ.แม่ฟ้าหลวง

ที่อยู่ 32 ม.4 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 

จ.เชียงราย 57110

เบอร์โทรศัพท์ 053767109

เบอร์โทรสาร 053767109


สภ.แม่ยาว

ที่อยู่ 284 ม.14 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ 053737191

เบอร์โทรสาร 053737191


สภ.แม่ลาว

ที่อยู่ ศูนย์ราชการ อ.แม่ลาว ม.1 บ้านโป่งมอญ

ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

เบอร์โทรศัพท์ 053778191

เบอร์โทรสาร 053778191


สภ.แม่สรวย

ที่อยู่ 172 ม.5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

เบอร์โทรศัพท์ 053786004

เบอร์โทรสาร 053756233


สภ.แม่สาย

ที่อยู่ 349 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

เบอร์โทรศัพท์ 053731444

เบอร์โทรสาร 053732602


สภ.แม่อ้อ

ที่อยู่ 230 ม.9 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120

เบอร์โทรศัพท์ 053671600

เบอร์โทรสาร 053671600


สภ.เวียงแก่น

ที่อยู่ 2 ม.3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310

เบอร์โทรศัพท์ 053608081

เบอร์โทรสาร 053608081


สภ.เวียงชัย

ที่อยู่ ศูนย์ราชการ อ.เวียงชัย ต.เวียงชัย

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

เบอร์โทรศัพท์ 053769236

เบอร์โทรสาร 053769236


สภ.เวียงเชียงรุ้ง

ที่อยู่ 55 ม.12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57120

เบอร์โทรศัพท์ 053953155

เบอร์โทรสาร 053953155


สภ.เวียงป่าเป้า

ที่อยู่ 207 ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

เบอร์โทรศัพท์ 053781466

เบอร์โทรสาร 053781213


2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สภ.เมืองเชียงใหม่

ที่อยู่ 169 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ 053276459

เบอร์โทรสาร 053277447


สภ.กัลยาณิวัฒนา

ที่อยู่ 222 บ้านใหม่พัฒนา ม.2 ต.แจ่มหลวง 

อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130

เบอร์โทรศัพท์ 053484065

เบอร์โทรสาร 053484065


สภ.จอมทอง

ที่อยู่ 154 ม.4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

เบอร์โทรศัพท์ 053341193

เบอร์โทรสาร 053341194


สภ.เชียงดาว

ที่อยู่ 100 ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

เบอร์โทรศัพท์ 053455081

เบอร์โทรสาร 053455081


สภ.ไชยปราการ

ที่อยู่ 36ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

เบอร์โทรศัพท์ 053457011

เบอร์โทรสาร 053457011


สภ.ดอยเต่า

ที่อยู่ 146 ม.3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260

เบอร์โทรศัพท์ 053469058

เบอร์โทรสาร 053469113


สภ.ดอยสะเก็ด

ที่อยู่178  ม.1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

เบอร์โทรศัพท์ 053495490

เบอร์โทรสาร 053495491


สภ.ดอยหล่อ

ที่อยู่ 200 ม.5 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

เบอร์โทรศัพท์ 053369566

เบอร์โทรสาร 053369566


สภ.นาหวาย

ที่อยู่ 171 ม.3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

เบอร์โทรศัพท์ 053046362

เบอร์โทรสาร 053046362


สภ.บ่อหลวง

ที่อยู่ 339 ม.4 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

เบอร์โทรศัพท์ 053211666

เบอร์โทรสาร 053211666


สภ.ป่าแป๋

ที่อยู่ 138 ม.4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

เบอร์โทรศัพท์ 053047585

เบอร์โทรสาร 053047585


สภ.ฝาง

ที่อยู่ 551 ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

เบอร์โทรศัพท์ 053451148

เบอร์โทรสาร 053451148


สภ.พร้าว

ที่อยู่ 190 ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

เบอร์โทรศัพท์ 053475312

เบอร์โทรสาร 053475312


สภ.ภูพิงค์

ที่อยู่ 193 ม.1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เบอร์โทรศัพท์ 053211750

เบอร์โทรสาร 053219230


สภ.แม่กา

ที่อยู่ ม.3 ต.แม่กา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260

เบอร์โทรศัพท์ 053366204

เบอร์โทรสาร 053366204


สภ.แม่แจ่ม

ที่อยู่ 55 ม.4 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

เบอร์โทรศัพท์ 053485110

เบอร์โทรสาร 053485110


สภ.แม่โจ้

ที่อยู่ สี่แยกศรีสหกรณ์ ต.หนองหาร อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053353948

เบอร์โทรสาร 053353948


สภ.แม่ตื่น

ที่อยู่ 126 ม.1 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

เบอร์โทรศัพท์ 053906963

เบอร์โทรสาร 053906963


สภ.แม่แตง

ที่อยู่ 124 ม.2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

เบอร์โทรศัพท์ 053471321

เบอร์โทรสาร 053471317


สภ.แม่ปิง

ที่อยู่ 191 ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทรศัพท์ 053275709

เบอร์โทรสาร 053275709


สภ.แม่โป่ง

ที่อยู่ 85 ม.4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

เบอร์โทรศัพท์ 053380731

เบอร์โทรสาร 053380731


สภ.แม่แฝก

ที่อยู่ 143 ม.14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053848604

เบอร์โทรสาร 053848605


สภ.แม่ริม

ที่อยู่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์ 053297040

เบอร์โทรสาร 053297040


สภ.แม่วาง

ที่อยู่ 184 ม.1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

เบอร์โทรศัพท์ 053928028

เบอร์โทรสาร 053928028


สภ.แม่ออน

ที่อยู่ 136 ม.9 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทรศัพท์ 053124340

เบอร์โทรสาร 053124340


สภ.แม่อาย

ที่อยู่ 498 ม.4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

เบอร์โทรศัพท์ 053459030

เบอร์โทรสาร 053459032


สภ.เวียงแหง

ที่อยู่ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350

เบอร์โทรศัพท์ 053477066

เบอร์โทรสาร 053477066


สภ.สะเมิง

ที่อยู่ 57 ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

เบอร์โทรศัพท์ 053487090

เบอร์โทรสาร 053487090


สภ.สันกำแพง

ที่อยู่ 113 ม.1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทรศัพท์ 053331191

เบอร์โทรสาร 053332452


สภ.สันทราย

ที่อยู่ 4 ม.5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

เบอร์โทรศัพท์ 053491946

เบอร์โทรสาร 053491949


สภ.สันป่าตอง

ที่อยู่ 422 ม.10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

เบอร์โทรศัพท์ 053311122

เบอร์โทรสาร 053311123


สภ.สารภี

ที่อยู่ 46 ม.3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

เบอร์โทรศัพท์ 053321090

เบอร์โทรสาร 053322997


สภ.หนองตอง

ที่อยู่ 252 ม.2 ต.หนองตอง อ.หนองตอง 

จ.เชียงใหม่ 50340

เบอร์โทรศัพท์ 053464214

เบอร์โทรสาร 053464214


สภ.หางดง

ที่อยู่ ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

เบอร์โทรศัพท์ 053441801

เบอร์โทรสาร 053441801


สภ.โหล่งขอด

ที่อยู่ ม.4 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

เบอร์โทรศัพท์ 053257342

เบอร์โทรสาร 053257342


สภ.อมก๋อย

ที่อยู่ 243 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

เบอร์โทรศัพท์ 053467116

เบอร์โทรสาร 053467116


สภ.ฮอด

ที่อยู่ 557 ม.2 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.หางดง

อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

เบอร์โทรศัพท์ 053461100

เบอร์โทรสาร 053461101


3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
สภ.เมืองน่าน

ที่อยู่ 52 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองน่าน 

จ.น่าน 55000

เบอร์โทรศัพท์ 054710033

เบอร์โทรสาร 054710004


สภ.งอบ

ที่อยู่ 82 ม.1 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130

เบอร์โทรศัพท์ 054693065

เบอร์โทรสาร 054693065


สภ.เฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ 192 ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.น่าน 55130

เบอร์โทรศัพท์ 054693535

เบอร์โทรสาร 054693535

สภ.เชียงกลาง

ที่อยู่ 115 ม.11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

เบอร์โทรศัพท์ 054797106

เบอร์โทรสาร 054797106


สภ.ตาลชุม

ที่อยู่ 154 ม.6 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

เบอร์โทรศัพท์ 054686065

เบอร์โทรสาร 054686067


สภ.ท่าวังผา

ที่อยู่ 112 ม.4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

เบอร์โทรศัพท์ 054799126

เบอร์โทรสาร 054799126


สภ.ทุ่งช้าง

ที่อยู่ 3 ม.2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130

เบอร์โทรศัพท์ 054795101

เบอร์โทรสาร 054795101


สภ.นาหมื่น

ที่อยู่ 66 ม.1 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

เบอร์โทรศัพท์ 054787074

เบอร์โทรสาร 054787074


สภ.น้ำมวบ

ที่อยู่ 147 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

เบอร์โทรศัพท์ 0810349009

เบอร์โทรสาร 0_


สภ.บ่อเกลือ

ที่อยู่ 71 ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220

เบอร์โทรศัพท์ 

03.สถานีตำรวจภูธรภาคกลาง

1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

4. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

5. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

6. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

7. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

8. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอยุธยา

9.  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

10. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

11. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

12. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

13. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

14. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

15. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร

16. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

17. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

18. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

19. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

20. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

21. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี


1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

สภ.เมืองกำแพงเพชร

ที่อยู่ 96 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.กำแพงเพชร 62000

เบอร์โทรศัพท์ 055722177

เบอร์โทรสาร 05572217


สภ.โกสัมภีนคร

ที่อยู่ 402 ม.3. ต.โกสัมพี. อ.โกสัมพีนคร. 

จ.กำแพงเพชร 62000

เบอร์โทรศัพท์ 055714795

เบอร์โทรสาร 05571479


สภ.ขาณุวรลักษบุรี

ที่อยู่ 39 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี 

จ.กำแพงเพชร 62130

เบอร์โทรศัพท์ 055779200

เบอร์โทรสาร 05577920


สภ.คลองขลุง

ที่อยู่ 393 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง 

จ.กำแพงเพชร 62120

เบอร์โทรศัพท์ 055781191

เบอร์โทรสาร 05572434


สภ.คลองพิไกร

ที่อยู่ 94 ม.3 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย 

จ.กำแพงเพชร 62110

เบอร์โทรศัพท์ 055734080

เบอร์โทรสาร 055734080


สภ.คลองลาน

ที่อยู่ 840 ม.21 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน 

จ.กำแพงเพชร 62180

เบอร์โทรศัพท์ 055786191

เบอร์โทรสาร 055786156


สภ.ทรงธรรม

ที่อยู่ 79 ม.8 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

เบอร์โทรศัพท์ 055851135

เบอร์โทรสาร 055851135


สภ.ทรายทองวัฒนา

ที่อยู่ 122 ม.15 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา 

จ.กำแพงเพชร 62190

เบอร์โทรศัพท์ 055862148

เบอร์โทรสาร 055862148


2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
สภ.เมืองชัยนาท

ที่อยู่ 73/9 ถ.สถิตย์ธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

เบอร์โทรศัพท์ 056421353

เบอร์โทรสาร 056421353


สภ.เขาแก้ว

ที่อยู่ 106 ม.3 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

เบอร์โทรศัพท์ 056413375

เบอร์โทรสาร 056413375


สภ.นางลือ

ที่อยู่ 163 ม.3 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

เบอร์โทรศัพท์ 056477225

เบอร์โทรสาร 056477226


สภ.เนินขาม

ที่อยู่ 333 ถ.หันคา-หูช้าง ม.14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130

เบอร์โทรศัพท์ 056946404

เบอร์โทรสาร 056946403


สภ.มโนรมย์

ที่อยู่ 66 ม.4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110

เบอร์โทรศัพท์ 056491271

เบอร์โทรสาร 056423423


สภ.เมืองชัยนาท

ที่อยู่ 73/9 ถ.สถิตย์ธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

เบอร์โทรศัพท์ 056421353

เบอร์โทรสาร 056421353


สภ.วังน้ำขาว

ที่อยู่ 193 ม.3 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120

เบอร์โทรศัพท์ 056950087

เบอร์โทรสาร 056950087


สภ.วัดสิงห์

ที่อยู่ 26 ถ.ราฎพิทักษ์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120

เบอร์โทรศัพท์ 056430186

เบอร์โทรสาร 0564301686


สภ.สรรคบุรี

ที่อยู่ 40 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

เบอร์โทรศัพท์ 056424522

เบอร์โทรสาร 056424104


สภ.สรรพยา

ที่อยู่ 285/2 ม.4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

เบอร์โทรศัพท์ 056499200

เบอร์โทรสาร 056499200


สภ.หนองน้อย

ที่อยู่ 89 ม.4 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120

เบอร์โทรศัพท์ 056415803

เบอร์โทรสาร 056415803


สภ.หนองมะโมง

ที่อยู่ 222 ม.1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง 

จ.ชัยนาท 17120

เบอร์โทรศัพท์ 056466989

เบอร์โทรสาร 056466989


สภ.ห้วยงู

ที่อยู่ 185 ม.7 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160

เบอร์โทรศัพท์ 056489116

เบอร์โทรสาร 056489116


สภ.หันคา

ที่อยู่ 123 ม.1 ถ.นายอากร ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

เบอร์โทรศัพท์ 056451190

เบอร์โทรสาร 056451190


สภ.หางน้ำสาคร

ที่อยู่ 194 ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170

เบอร์โทรศัพท์ 056941333

เบอร์โทรสาร 056941334 

04.สถานีตำรวจภูธรภาคอีสาน

1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

4. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

5. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

6. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

7. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

8. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

9. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

10. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

11. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

12. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย

13. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

14. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

15. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

16. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

17. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

18. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

19. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

20. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี


1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สภ.เมืองกาฬสินธุ์

ที่อยู่ 283 ถ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์ 043811111

เบอร์โทรสาร 0438218


สภ.กมลาไสย

ที่อยู่ 119 ถ.สัญจรราชกิจ ม.1 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130

เบอร์โทรศัพท์ 043899136

เบอร์โทรสาร 04389913


สภ.กุฉินารายณ์

ที่อยู่ 277 ม.2 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

เบอร์โทรศัพท์ 043851356

เบอร์โทรสาร 04385135


สภ.เขาวง

ที่อยู่ 225 ม.16 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160

เบอร์โทรศัพท์ 043859119

เบอร์โทรสาร 043859119


สภ.คำม่วง

ที่อยู่ ม.1 ถ.สมประสงค์ ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง 

จ.กาฬสินธุ์ 46180

เบอร์โทรศัพท์ 04387907


สภ.ฆ้องชัย

ที่อยู่ 169 ม.11 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย 

จ.กาฬสินธุ์ 46130

เบอร์โทรศัพท์ 04313105


สภ.แซงบาดาล

ที่อยู่ 115 ม.1 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150

เบอร์โทรศัพท์ 043840964

เบอร์โทรสาร 04384096


สภ.ดอนจาน

ที่อยู่ 148 ม.3 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์ 043120593

เบอร์โทรสาร 04312059


สภ.ท่าคันโท

ที่อยู่ 215 ม.1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190

เบอร์โทรศัพท์ 043877016

เบอร์โทรสาร 04387701


สภ.นากุง

ที่อยู่ 32 ม.8 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

เบอร์โทรศัพท์ 043840977

เบอร์โทรสาร 043840


สภ.นาคู

ที่อยู่ 378/1 ม.11 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160

เบอร์โทรศัพท์ 043126840

เบอร์โทรสาร 04312684


สภ.นามน

ที่อยู่ 120 ม.3 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

เบอร์โทรศัพท์ 043867189

เบอร์โทรสาร 04386718


สภ.โนนสูง

ที่อยู่ 184 ม.5 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

เบอร์โทรศัพท์ 043124643

เบอร์โทรสาร 04312464


สภ.บ้านหนองเม็ก

ที่อยู่ 132 ม.12 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

เบอร์โทรศัพท์ 0864582717

เบอร์โทรสาร 0864582717


สภ.ยางตลาด

ที่อยู่ 340 ถ.ถีนานนท์ ม.1 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

เบอร์โทรศัพท์ 043891350

เบอร์โทรสาร 043891350


สภ.ร่องคำ

ที่อยู่ 136 ม.13 ถ.ยางตลาด-โพนทอง ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210

เบอร์โทรศัพท์ 043897080

เบอร์โทรสาร 043897080


สภ.ลำปาว

ที่อยู่ 191 ม.2 ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์ 043884091

เบอร์โทรสาร 04388409


สภ.สมเด็จ

ที่อยู่ อาคารที่ทำการ 14 ม.2 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150

เบอร์โทรศัพท์ 043861189

เบอร์โทรสาร 04386118


สภ.สหัสขันธ์

ที่อยู่ 73 ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140

เบอร์โทรศัพท์ 043871036

เบอร์โทรสาร 043871036


สภ.สามชัย

ที่อยู่ 92 ม.8 ถ.บ้านโพน-วังสามหมอ ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180

เบอร์โทรศัพท์ 043818142

เบอร์โทรสาร 043818142


สภ.หนองกุงศรี

ที่อยู่ 260 ม.12 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี 

จ.กาฬสินธุ์ 46220

เบอร์โทรศัพท์ 043881059

เบอร์โทรสาร 043881059


สภ.ห้วยผึ้ง

ที่อยู่ ม.3 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240

เบอร์โทรศัพท์ 043869083

เบอร์โทรสาร 04386915


สภ.ห้วยเม็ก

ที่อยู่ ม.15 ต.ห้วยแม็ก อ.ห้วยแม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170

เบอร์โทรศัพท์ 043889103

เบอร์โทรสาร 043889103


2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
สภ.เมืองขอนแก่น

ที่อยู่ 155 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์ 043221162

เบอร์โทรสาร 043227288


สภ.กระนวน

ที่อยู่ 146 ม.6 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

เบอร์โทรศัพท์ 043251491

เบอร์โทรสาร 043251491


สภ.เขาสวนกวาง

ที่อยู่120 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280

เบอร์โทรศัพท์ 043449107

เบอร์โทรสาร 043449267


สภ.โคกโพธิ์ไชย

ที่อยู่ 105 ม.8 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย 

จ.ขอนแก่น 40160

เบอร์โทรศัพท์ 043216159

เบอร์โทรสาร 043216160


สภ.โคกโพธิ์ไชย

ที่อยู่ 105 ม.8 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย 

จ.ขอนแก่น 40160

เบอร์โทรศัพท์ 043216159

เบอร์โทรสาร 043216160


สภ.ชุมแพ

ที่อยู่ 75 ม.8 ถ.มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 

จ. ขอนแก่น 40130

เบอร์โทรศัพท์ 043311111

เบอร์โทรสาร 043311002


สภ.ซำสูง

ที่อยู่ 140 ม.2 ถ.กระนวนเชียงยืน ต.กระวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170

เบอร์โทรศัพท์ 043219080

เบอร์โทรสาร 043219304


สภ.ท่าพระ

ที่อยู่ ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น 40260

เบอร์โทรศัพท์ 043262424

เบอร์โทรสาร 043262424


สภ.น้ำพอง

ที่อยู่ 76 ม.10 ถ.มุขศิริพูล ต.วังชัย อ.น้ำพอง 

จ.ขอนแก่น 40140

เบอร์โทรศัพท์ 043431443

เบอร์โทรสาร 043431444


สภ.โนนศิลา

ที่อยู่ 84ม.2 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110

เบอร์โทรศัพท์ 043281136

เบอร์โทรสาร 043281136


สภ.บ้านเป็ด

ที่อยู่ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์ 043423616

เบอร์โทรสาร 043423616


สภ.บ้านไผ่

ที่อยู่ 698 ม.3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 40110

เบอร์โทรศัพท์ 043272351

เบอร์โทรสาร 043272351


สภ.บ้านฝาง

ที่อยู่ 355 ม.2 ถ.มลิวรรณ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 

จ.ขอนแก่น 40270

เบอร์โทรศัพท์ 043269200

เบอร์โทรสาร 043269113


สภ.บ้านแฮด

ที่อยู่ 191 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด 

จ.ขอนแก่น 40110

เบอร์โทรศัพท์ 043218197

เบอร์โทรสาร 043218197


สภ.เปือยน้อย

ที่อยู่ 80 ม.1 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340

เบอร์โทรศัพท์ 043494020

เบอร์โทรสาร 043494020


สภ.พระยืน

ที่อยู่ 274ม.1ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาฯ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

เบอร์โทรศัพท์ 043266025

เบอร์โทรสาร 043266025


สภ.พล

ที่อยู่ 123 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

เบอร์โทรศัพท์ 043415580

เบอร์โทรสาร 043415580


สภ.ภูผาม่าน

ที่อยู่ 34 ม.1 ถ. หนองเขียด-วังสวาบ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

เบอร์โทรศัพท์ 043396081

เบอร์โทรสาร 043396354


สภ.ภูเวียง

ที่อยู่ 140 ม.4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

เบอร์โทรศัพท์ 043291233

เบอร์โทรสาร 043291111


สภ.มัญจาคีรี

ที่อยู่ 409 ม.3 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

เบอร์โทรศัพท์ 043289136

เบอร์โทรสาร 043289540


สภ.เมืองไหม

ที่อยู่ หมู่ 1 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์ 043283191

เบอร์โทรสาร 043283559


สภ.เวฬุวัน

ที่อยู่ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์ 043393210

เบอร์โทรสาร 043393210


สภ.เวียงเก่า

ที่อยู่ 2 ม.7 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150

เบอร์โทรศัพท์ 043438452

เบอร์โทรสาร 043438452


สภ.แวงน้อย

ที่อยู่ 151 ม.12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

เบอร์โทรศัพท์ 043499055

เบอร์โทรสาร 043499055


สภ.แวงน้อย

ที่อยู่ 151 ม.12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

เบอร์โทรศัพท์ 043499055

เบอร์โทรสาร 043499055


สภ.สีชมพู

ที่อยู่ 206 ม.10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

เบอร์โทรศัพท์ 043399078

เบอร์โทรสาร 043399080


สภ.หนองนาคำ

ที่อยู่ 232 ม.8 ต. บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ของแก่น 40150

เบอร์โทรศัพท์ 043217115

เบอร์โทรสาร 043217116


สภ.หนองเรือ

ที่อยู่ 60 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

เบอร์โทรศัพท์ 043294111

เบอร์โทรสาร 043294000


สภ.หนองสองห้อง

ที่อยู่ 633 ม.16 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

เบอร์โทรศัพท์ 043491129

เบอร์โทรสาร 043491567


สภ.อุบลรัตน์

ที่อยู่ 322 ม.2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ 


3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
สภ.เมืองชัยภูมิ

ที่อยู่ 313 ก ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

เบอร์โทรศัพท์ 044817111

เบอร์โทรสาร 044813613


สภ.เกษตรสมบูรณ์

ที่อยู่ 530 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

เบอร์โทรศัพท์ 044869126

เบอร์โทรสาร 044869569


สภ.แก้งคร้อ

ที่อยู่ 230 ม.12 ถ.สาย 201 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

เบอร์โทรศัพท์ 044882444

เบอร์โทรสาร 044882906


สภ.คอนสวรรค์

ที่อยู่ 3/10 ม.13 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ 

จ.ชัยภูมิ 36140

เบอร์โทรศัพท์ 044867568

เบอร์โทรสาร 044889102


สภ.คอนสาร

ที่อยู่ 153 ม.2 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

เบอร์โทรศัพท์ 044876686

เบอร์โทรสาร 044876686


สภ.จัตุรัส

ที่อยู่ 35/1 ม.1 ถ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

เบอร์โทรศัพท์ 044851357

เบอร์โทรสาร 044840025


สภ.ช่องสามหมอ

ที่อยู่ 110 ม.5 ถ.ชัยภูมิ - แก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ 

อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

เบอร์โทรศัพท์ 044882606

เบอร์โทรสาร 044882606


สภ.ซับใหญ่

ที่อยู่ 311 ม.1 ต.วับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130

เบอร์โทรศัพท์ 044731042

เบอร์โทรสาร 044731042


สภ.เทพสถิต

ที่อยู่ ม.2 ถ.สุรนารายณ์ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต

จ.ชัยภูมิ 36230

เบอร์โทรศัพท์ 044587100

เบอร์โทรสาร 044857100


สภ.เนินสง่า

ที่อยู่ 189 ม.5 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130

เบอร์โทรศัพท์ 044846027

เบอร์โทรสาร 044846028


สภ.โนนเหม่า

ที่อยู่ 545 ม.3 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

เบอร์โทรศัพท์ 044810291

เบอร์โทรสาร 044810291


สภ.บ้านแก้ง

ที่อยู่ 319 ม.4 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

เบอร์โทรศัพท์ 044810129

เบอร์โทรสาร 044810129


สภ.บ้านเขว้า

ที่อยู่ 728 ม.1 ถ.ชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.บ้านเขว้า 

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

เบอร์โทรศัพท์ 044891103

เบอร์โทรสาร 044891103


สภ.บ้านค่าย

ที่อยู่ 1 ม.1 ถ.ชัยภูมิ - สีคิ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมือง 

จ.ชัยภูมิ 36240

เบอร์โทรศัพท์ 044989111

เบอร์โทรสาร 044899441


สภ.บ้านเดื่อ

ที่อยู่ 219/1 ม.1 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ 

จ.ชัยภูมิ 36120

เบอร์โทรศัพท์ 044123116

เบอร์โทรสาร 044123111


สภ.บ้านแท่น 

ที่อยู่ 288 ม.3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190

เบอร์โทรศัพท์ 044887117

เบอร์โทรสาร 044887117


สภ.บ้านเป้า

ที่อยู่ 121 ม.1 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

เบอร์โทรศัพท์ 044866145

เบอร์โทรสาร 044866145


สภ.บ้านเพชร

ที่อยู่ 128 ม.5 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

เบอร์โทรศัพท์ 044878128

เบอร์โทรสาร 044878128


สภ.บำเหน็จณรงค์

ที่อยู่ 301 ม.17 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์

จ.ชัยภูมิ 36160

เบอร์โทรศัพท์ 044127100

เบอร์โทรสาร 044127111


<

05.สถานีตำรวจภูธรภาคใต้

1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่

2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

4. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

5. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

6. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

7. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงา

8. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

9. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

10. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

11. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

12. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

13. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

14. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี


1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
สภ.เมืองกระบี่

ที่อยู่ 108 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์ 075612587

เบอร์โทรสาร 07561258


สภ.เกาะกลาง

ที่อยู่ ม.1 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120

เบอร์โทรศัพท์ 075652546

เบอร์โทรสาร 07565254


สภ.เกาะพีพี

ที่อยู่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81210

เบอร์โทรศัพท์ 075601061

เบอร์โทรสาร 075601061


สภ.เกาะลันตา

ที่อยู่ 300 ม.1 ต. ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ 81150

เบอร์โทรศัพท์ 075668192

เบอร์โทรสาร 07566819


สภ.เขาพนม

ที่อยู่ 42 ม.7 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

เบอร์โทรศัพท์ 075689218

เบอร์โทรสาร 075689219


สภ.คลองขนาน

ที่อยู่ 110 ม.8 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เบอร์โทรศัพท์ 075624200

เบอร์โทรสาร 075624200


สภ.คลองท่อม

ที่อยู่ 60 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

เบอร์โทรศัพท์ 075699229

เบอร์โทรสาร 07569922


สภ.ทรายขาว

ที่อยู่ 140 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

เบอร์โทรศัพท์ 075642211

เบอร์โทรสาร 07564221


สภ.ปลายพระยา

ที่อยู่ 120 ถ. อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160

เบอร์โทรศัพท์ 075687108

เบอร์โทรสาร 07568710


สภ.ลำทับ

ที่อยู่ 270 ม.5 ถ.ลำทับ - สินปุน ต.ลำทับ อ.ลำทับ 

จ.กระบี่ 81190

เบอร์โทรศัพท์ 075650424

เบอร์โทรสาร 07565042


สภ.เหนือคลอง

ที่อยู่ 10 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เบอร์โทรศัพท์ 075691474

เบอร์โทรสาร 07569147


สภ.อ่าวนาง

ที่อยู่ 459/2 4203 ต.อ่าวนาง อ.เมือง กระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์ 075819885

เบอร์โทรสาร 07581988


สภ.อ่าวลึก

ที่อยู่ 19 ม.2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

เบอร์โทรศัพท์ 075681490

เบอร์โทรสาร 075681490


2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

สภ.เมืองชุมพร

ที่อยู่ 246 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

เบอร์โทรศัพท์ 077511222

เบอร์โทรสาร 077511222


สภ.ท่าแซะ

ที่อยู่ 3 ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

เบอร์โทรศัพท์ 077599251

เบอร์โทรสาร 077599251


สภ.ทุ่งตะโก

ที่อยู่ 85 ม.1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

เบอร์โทรศัพท์ 077536027

เบอร์โทรสาร 077536027


สภ.นาสัก

ที่อยู่ 5 ม.2 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

เบอร์โทรศัพท์ 077620000

เบอร์โทรสาร 077620000


สภ.บ้านในหูต

ที่อยู่ 221 ม.10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

เบอร์โทรศัพท์ 077595135

เบอร์โทรสาร 077595135


สภ.บ้านมาบอำมฤต

ที่อยู่ 101 ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210

เบอร์โทรศัพท์ 077578475

เบอร์โทรสาร 077578475


สภ.บ้านวิสัยเหนือ

ที่อยู่ 94/2 ม.7 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100

เบอร์โทรศัพท์ 077556099

เบอร์โทรสาร 077556099


สภ.ปะทิว

ที่อยู่ 86 ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

เบอร์โทรศัพท์ 077591209

เบอร์โทรสาร 077591209


สภ.ปากตะโก

ที่อยู่ 221/1 ม.1 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86160

เบอร์โทรศัพท์ 077579191

เบอร์โทรสาร 077579191


สภ.ปากน้ำชุมพร

ที่อยู่ 5 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120

เบอร์โทรศัพท์ 077521144

เบอร์โทรสาร 077521144


สภ.ปากน้ำหลังสวน

ที่อยู่ 650 ม.3 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150

เบอร์โทรศัพท์ 077551040

เบอร์โทรสาร 077551040


สภ.พะโต๊ะ

ที่อยู่ 80 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180

เบอร์โทรศัพท์ 077539073

เบอร์โทรสาร 077539073


สภ.ละแม

ที่อยู่ 123 ม.9 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

เบอร์โทรศัพท์ 077559118

เบอร์โทรสาร 077559118


สภ.สลุย

ที่อยู่ 213 ม.5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

เบอร์โทรศัพท์ 077651045

เบอร์โทรสาร 077651045


สภ.สวี

ที่อยู่ 326 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

เบอร์โทรศัพท์ 077531007

เบอร์โทรสาร 077531007


สภ.หลังสวน

ที่อยู่ 15 ซอย 2 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ขันเงิน 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

เบอร์โทรศัพท์ 077541111

เบอร์โทรสาร 077541111


3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
สภ.เมืองตรัง

ที่อยู่ 6 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

เบอร์โทรศัพท์ 075211311

เบอร์โทรสาร 075211311


สภ.กันตัง

ที่อยู่ 24 ถ.สถลสถานพิทักษ์ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

เบอร์โทรศัพท์ 075251002

เบอร์โทรสาร 075251002


สภ.เขาวิเศษ

ที่อยู่ 218 ม.4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220

เบอร์โทรศัพท์ 075261501

เบอร์โทรสาร 075261501


สภ.นาโยง

ที่อยู่ 296 ถ.เพชรเกษม ต. นาโยงเหนือ 

อ.นาโยง จ.ตรัง 92170

เบอร์โทรศัพท์ 075242497

เบอร์โทรสาร 075242497


สภ.บ้านคลองเต็ง

ที่อยู่ 155 ม.4 ต.คลองเต็ง อ.เมือง จ.ตรัง 92180

เบอร์โทรศัพท์ 075276166

เบอร์โทรสาร 075276166


สภ.บ้านโคกยาง

ที่อยู่ 72/1 ม.1 ต.โคกยาง อ.กันตัง 

จ.ตรัง 92110

เบอร์โทรศัพท์ 075571052

เบอร์โทรสาร 075571052


สภ.บ้านในควน

ที่อยู่ 41 ม.5 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

เบอร์โทรศัพท์ 075500581

เบอร์โทรสาร 075500581


สภ.บ้านหนองเอื้อง

ที่อยู่ 1 ม.4 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180

เบอร์โทรศัพท์ 075269084

เบอร์โทรสาร 075269084


สภ.ปะเหลียน

ที่อยู่ 4 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120

เบอร์โทรศัพท์ 075289007

เบอร์โทรสาร 075289007


สภ.ย่านตาขาว

ที่อยู่ 181 ม.1 ถ.ตรัง - ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว 

อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

เบอร์โทรศัพท์ 075281281

เบอร์โทรสาร 075240165


สภ.รัษฎา

ที่อยู่ 12 ม.6 ต.ควนเมา อ.รัษฏา จ.ตรัง 92160

เบอร์โทรศัพท์ 075286239

เบอร์โทรสาร 075286239


สภ.วังวิเศษ

ที่อยู่ 192 ม.7 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ 

จ.ตรัง 92220

เบอร์โทรศัพท์ 075262338

เบอร์โทรสาร 075262338


สภ.สิเกา

ที่อยู่ 267 ถ.ราษร์รักษ์ ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา

จ.ตรัง 92150

เบอร์โทรศัพท์ 075291068

เบอร์โทรสาร 075291068


สภ.หนองตรุด

ที่อยู่ 155/9 ม.5 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000

เบอร์โทรศัพท์ 075203020

เบอร์โทรสาร 075203020


สภ.ห้วยยอด

ที่อยู่ 303 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด 

จ.ตรัง 92130

เบอร์โทรศัพท์ 075272148

เบอร์โทรสาร 075272148


สภ.หาดสำราญ

ที่อยู่ 76 ม.9 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ 

จ.ตรัง 92120

เบอร์โทรศัพท์ 035208069

เบอร์โทรสาร 035208069

06. สถานีตำรวจภูธรภาคตะวันออก

1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
4. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตราด
5. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
7. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว


1. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
สภ.เมืองจันทบุรี

ที่อยู่ 3 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี 

จ.จันทบุรี 22000

เบอร์โทรศัพท์ 039311111

เบอร์โทรสาร 039350239


สภ.เกาะเปริด

ที่อยู่ 17/4 ม.4 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130

เบอร์โทรศัพท์ 039444199

เบอร์โทรสาร 039444199


สภ.แก่งหางแมว

ที่อยู่ 1/10 ม.1 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว 

จ.จันทบุรี 22160

เบอร์โทรศัพท์ 039308179

เบอร์โทรสาร 039308180


สภ.ขลุง

ที่อยู่ 96 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

เบอร์โทรศัพท์ 039441456

เบอร์โทรสาร 039441077


สภ.เขาคิชฌกูฏ

ที่อยู่ 129 ม.10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง

อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

เบอร์โทรศัพท์ 039452426

เบอร์โทรสาร 039452426


สภ.ตกพรม

ที่อยู่ 166 ม.2 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22150

เบอร์โทรศัพท์ 039492442

เบอร์โทรสาร 039492443


สภ.ท่าใหม่

ที่อยู่ 332 ถ.ศรีนวดิตถ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ 

จ.จันทบุรี 22120

เบอร์โทรศัพท์ 039431111

เบอร์โทรสาร 039431723


สภ.ทุ่งเบญจา

ที่อยู่ 243 ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170

เบอร์โทรศัพท์ 039395441

เบอร์โทรสาร 039395441


สภ.นายายอาม

ที่อยู่ 191 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม 

จ.จันทบุรี 22160

เบอร์โทรศัพท์ 039491069

เบอร์โทรสาร 039491071

สภ.บ้านแปลง

ที่อยู่ 173 ม.6 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

เบอร์โทรศัพท์ 039496031

เบอร์โทรสาร 039496033


สภ.โป่งน้ำร้อน

ที่อยู่ 74 ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

เบอร์โทรศัพท์ 039387060

เบอร์โทรสาร 039387111


สภ.มะขาม

ที่อยู่ 233/41 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

เบอร์โทรศัพท์ 039389018

เบอร์โทรสาร 039389020


สภ.สอยดาว

ที่อยู่ 400 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

เบอร์โทรศัพท์ 039381182

เบอร์โทรสาร 039381105


สภ.สะตอน

ที่อยู่ 7 ม.11 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

เบอร์โทรศัพท์ 039394111

เบอร์โทรสาร 039394111


สภ.แหลมสิงห์

ที่อยู่ 12/1 ม.2 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ 

จ.จันทบุรี 22130

เบอร์โทรศัพท์ 039499191

เบอร์โทรสาร 039499191


2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ 130 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

เบอร์โทรศัพท์ 038511111

เบอร์โทรสาร 038516662


ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ 128 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

เบอร์โทรศัพท์ 038518605

เบอร์โทรสาร 038518605


สภ.เขาหินซ้อน

ที่อยู่ 339 ม.2 ถ.สาย 304 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

เบอร์โทรศัพท์ 038599100

เบอร์โทรสาร 038599101


สภ.คลองเขื่อน

ที่อยู่ 115/17 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

เบอร์โทรศัพท์ 038509111

เบอร์โทรสาร 038509253


สภ.ฉิมพลี

ที่อยู่ 1 ม.18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา 24170

เบอร์โทรศัพท์ 038585118

เบอร์โทรสาร 038585123


สภ.ท่าตะเกียบ

ที่อยู่ 340 ม.4 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ

จ.ฉะเชิงเทรา 24160

เบอร์โทรศัพท์ 038508191

เบอร์โทรสาร 038508192


สภ.บางขนาก

ที่อยู่ ซ.เทศบาล 17 ม.2 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

เบอร์โทรศัพท์ 038502224

เบอร์โทรสาร 038524355


สภ.บางคล้า

ที่อยู่ 39 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

เบอร์โทรศัพท์ 038541111

เบอร์โทรสาร 038541111


สภ.บางน้ำเปรี้ยว

ที่อยู่ 75 ม.2 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา 24150

เบอร์โทรศัพท์ 038581218

เบอร์โทรสาร 038581365


สภ.บางปะกง

ที่อยู่ 91/4 ม.18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

เบอร์โทรศัพท์ 038531111

เบอร์โทรสาร 038532111


สภ.บ้านโพธิ์

ที่อยู่ 148 ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

เบอร์โทรศัพท์ 038587111

เบอร์โทรสาร 038587112


สภ.แปลงยาว

ที่อยู่ 51/72 ม.4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

เบอร์โทรศัพท์ 038589111

เบอร์โทรสาร 038589463


สภ.พนมสารคาม

ที่อยู่ 1123 ม.1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา 24120

เบอร์โทรศัพท์ 038551666

เบอร์โทรสาร 038551561


สภ.ราชสาส์น

ที่อยู่ 99 ม.2 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120

เบอร์โทรศัพท์ 038591100

เบอร์โทรสาร 038591100


สภ.วังคู

ที่อยู่ 113 ม.8 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต 

จ.ฉะเชิงเทรา 24160

เบอร์โทรศัพท์ 038552428

เบอร์โทรสาร 038552428


สภ.สนามชัยเขต

ที่อยู่ 181/32 ม. 4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต 

จ.ฉะเชิงเทรา 24160

เบอร์โทรศัพท์ 038597100

เบอร์โทรสาร 038597988


สภ.สาวชะโงก

ที่อยู่ 50 ม.1 ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

เบอร์โทรศัพท์ 038584423

เบอร์โทรสาร 038584423


สภ.แสนภูดาษ

ที่อยู่ 12 ม.3 ต.แสนภูดาษอ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

เบอร์โทรศัพท์ 038577222

เบอร์โทรสาร 038577111


สภ.หนองแหน

ที่อยู่ 105 ม.7 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา 24120

เบอร์โทรศัพท์ 038547222

เบอร์โทรสาร 038547222


3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
สภ.เมืองชลบุรี

ที่อยู่ ถ.วชิรปราการ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

เบอร์โทรศัพท์ 0878800191

เบอร์โทรสาร 038387500


สภ.เกาะจันทร์

ที่อยู่ 100 ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

เบอร์โทรศัพท์ 038209111

เบอร์โทรสาร 038209111


สภ.เกาะสีชัง

ที่อยู่ 41 ม.4 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120

เบอร์โทรศัพท์ 038216218

เบอร์โทรสาร 038216218


สภ.คลองกิ่ว

ที่อยู่ 640 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง 

จ.ชลบุรี 20220

เบอร์โทรศัพท์ 038201390

เบอร์โทรสาร 038201911


สภ.ดอนหัวฬ่อ

ที่อยู่ 99/9 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

เบอร์โทรศัพท์ 038111911

เบอร์โทรสาร 038110191


สภ.นาจอมเทียน

ที่อยู่ 61/1 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

เบอร์โทรศัพท์ 038255700

เบอร์โทรสาร 038255700


สภ.บ่อทอง

ที่อยู่ 16 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

เบอร์โทรศัพท์ 038211300

เบอร์โทรสาร 038211299


สภ.บ่อวิน

ที่อยู่ 499 ม.5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ 038067313

เบอร์โทรสาร 038067313


สภ.บางละมุง

ที่อยู่ 203 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์ 038221800

เบอร์โทรสาร 038221991


สภ.บ้านบึง

ที่อยู่ 4 ถ.เจตต์อำนาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

เบอร์โทรศัพท์ 038446005

เบอร์โทรสาร 038446003


สภ.พนัสนิคม

ที่อยู่ 3 ถ.เมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

เบอร์โทรศัพท์ 038461222

เบอร์โทรสาร 038461222


สภ.พลูตาหลวง

ที่อยู่ 35/45 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

เบอร์โทรศัพท์ 038245518

เบอร์โทรสาร 038245518


สภ.พานทอง

ที่อยู่ 89 ม.4 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

เบอร์โทรศัพท์ 038451112

เบอร์โทรสาร 038451978


สภ.เมืองพัทยา

ที่อยู่ 304 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์ 0927999111

เบอร์โทรสาร 038424186


สภ.ศรีราชา

ที่อยู่ 77 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ 0863184949

เบอร์โทรสาร 038327007


สภ.ศรีราชา

ที่อยู่ 77 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ 0863184949

เบอร์โทรสาร 038327007


สภ.สัตหีบ

ที่อยู่ 1014 ถ.เลียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี 20180

เบอร์โทรศัพท์ 038438183

เบอร์โทรสาร 038438183


สภ.เสม็ด

ที่อยู่ 102 ม.2 ถ.อบต. ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี 

จ.ชลบุรี 20000

เบอร์โทรศัพท์ 038467000

เบอร์โทรสาร 038467000


สภ.แสนสุข

ที่อยู่ 9 ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

เบอร์โทรศัพท์ 038385412

เบอร์โทรสาร 038384035


สภ.หนองขาม

ที่อยู่ 11/1 ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ 038347199

เบอร์โทรสาร 038347199


สภ.หนองปรือ

ที่อยู่ 215 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์ 038249843

เบอร์โทรสาร 038249820


สภ.หนองใหญ่

ที่อยู่ 179 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

เบอร์โทรศัพท์ 038219299

เบอร์โทรสาร 038219299


สภ.ห้วยใหญ่

ที่อยู่ 112/4 ม.13 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์ 038110333

เบอร์โทรสาร 038938399


สภ.แหลมฉบัง

ที่อยู่ 98 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เบอร์โทรศัพท์ 038490555

เบอร์โทรสาร 038490557

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้ AddThis:
- AddThis เป็นวิดเจ็ตโซเชียลที่รวบรวมและแบ่งปันพฤติกรรมของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม